Priser og tilskud.

Forældre betaling inkl. alt.

Priser 2020:

2.747,86 kr. pr. måned

Tilskuddet fra kommunen udgør 7.352,14 kr. pr. måned.

Så samlet set koster pladsen 10.100 kr. pr. måned.

Der betales 12 måneder om året.

Det er nemt at søge om tilskuddet, hvilket vi gør sammen og jeg sender ansøgningen til kommunen. Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden. Aftalen er godkendt af Roskilde kommune.

Besparelse ved at vælge privat pasningsordning.

I sparer 7.080,- kr. om året ved at vælge privat pasningsordning i stedet for kommunal dagpleje.

I sparer 15.096,- kr. Om året ved at vælge privat pasningsordning i stedet for vuggestue med mad.

Roskilde kommune giver søskende rabat til alle børn også selvom det ene barn passes i privat pasningsordning og det andet i et kommunalt dagtilbud.