Godkendelse og tilsyn.

Tranen er en privat pasningsordning under § 78 og 80  i dagtilbudsloven.

Ordningen er godkendt af Roskilde kommune, som ligeledes har tilsynspligt med dagplejen, hvor de bl.a. skal føre tilsyn med sikkerhed og hygiejne samt børnenes udvikling og trivsel, de kommer på 1 uanmeldt og 3 anmeldte besøg om året.

Tranen – Den Private Pasningsordning, er godkendt efter gældende regler d. 23.02.2018

Kommunen udarbejder en rapport som alle forældre altid skal have udleveret jfr. Roskilde kommunes regler.